Waarom kiezen voor:

Werkwijze

Het eerste gesprek is altijd gratis. Het is belangrijk dat er een “klik’ ervaren wordt, zodat er een goede samenwerking kan zijn tussen mij en de cliënt. Wanneer het klikt en we hebben er beide vertrouwen in, gaan we aan de slag. Hoe dat er uit zal zien is per persoon en per traject verschillend, omdat het maatwerk is.

We zullen de hulpvragen bespreken en ik zal een plan met doelen opstellen. Samen bespreken we op welke manier we te werk gaan om deze doelen te behalen. Er zal een tussenevaluatie zijn om te bespreken hoe het gaat en of u tevreden bent. Het plan kan, indien nodig, bijgesteld worden. Als het traject doorlopen is, zal er een eindevaluatie plaatsvinden.

© Copyright - Manuzorg and powered by JB Grafische Producties