Waarom kiezen voor:

Keurmerk en beroepsvereninging V&VN

ManuZorg is lid van:

  • V&VN, beroepsvereniging
  • De Zorgprofessionals, klachten en geschilleninstantie
  • KIWA Keurmerk voor ZZP’ers in de thuiszorg

Het keurmerk zzp-‘ers thuiszorg is bedoeld voor zzp-ers die in aanmerking willen komen voor contractering bij zorgkantoren en zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars stellen deelname aan het keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat een zzp-‘er voldoet aan de beroeps en ondernemingseisen en kwalitatief goede zorg verleent.

Voor u als cliënt is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod zzp-ers. Voor mij als hulpverlener levert het keurmerk praktische verbeterinformatie op. Via het keurmerkregister kan eenvoudig worden vastgesteld of een zzp-‘er het keurmerk in bezit heeft.

Het keurmerk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • vermelding diploma’s
  • kwaliteitsregeling zzp’ers thuiszorg
  • verificatie van beroeps- en ondernemingseisen
  • meten van cliëntervaring
  • beoordeling KIWA
  • opname in keurmerkregister
  • verlenen keurmerk

Geldigheid toetsen:

Op de website van Mijn Keurmerk kan mijn status van een keurmerkpas worden geverifieerd.

 

Inloggegevens:

pasnummer: 1321

geboortedatum: 05-05-1969

 

Dossier inzien:

code: cc7a08

© Copyright - Manuzorg and powered by JB Grafische Producties