Keurmerk en beroepsvereninging V&VN

Keurmerk

Waarom het Keurmerk zzpers Thuiszorg?

Het Keurmerk zzp’ers Thuiszorg is bedoeld voor zzp’ers die in aanmerking willen komen voor contractering bij Gemeenten en Zorgkantoren. Zorgverzekeraars stellen deelname aan het keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat een zzp’er voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent. Voor u als cliënt is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zzp’ers. downloadVoor mij als zorgverlener levert het keurmerk praktische verbeterinformatie op. Via het Keurmerkregister kan eenvoudig worden vastgesteld of een zzp’er het keurmerk in bezit heeft.

Uit welke onderdelen bestaat het keurmerk?

Het keurmerk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vermelding diploma’s en bijscholingen
  • De ‘Kwaliteitsregeling zzp’ers Thuiszorg’, hierin staan de eisen beschreven waaraan u moet voldoen
  • Verificatie van beroeps- en ondernemingseisen
  • Meten van cliëntervaring
  • Beoordeling door Kiwa
  • Opname in Keurmerkregister
  • Verlenen Keurmerk

Geldigheid toetsen

Op de website van MijnKeurmerk kan de status van een Keurmerkpas worden geverifieerd. U vult daartoe het pasnummer en de geboortedatum van mij in.

Inloggegevens:

Pasnummer: 1321

Geboortedatum: 05-05-1969

Dossier inzien

Wilt u het dossier van mij inzien? Vul dan de onderstaande code in.

Code: cc7a08

ManuZorg is lid van de beroepsvereniging voor zorg professionals, de V&VN.

LogoVenVNIn de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden minimale eisen gesteld aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Je moet beschikken over de vereiste opleiding om ingeschreven te worden en vervolgens moet je in de toekomst om de vijf jaar aantonen dat je een minimum aantal uren hebt gewerkt. Registratie en herregistratie vinden plaats in het BIG-register en zijn verplicht (zie www.ribiz.nl). Het Kwaliteitsregister V&V stelt eisen aan deskundigheidsbevordering. Registratie is op vrijwillige basis.

Klik hier voor meer informatie van de V&VN.