Welkom op de site van ManuZorg

ManuZorg biedt persoonlijke begeleiding, verpleging en verzorging bij mensen in de thuissituatie. Samen met de cliënt wordt besproken wat de zorg- en/ of hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn. Mensen kunnen op deze manier thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en zelf de regie behouden. Afhankelijk van de indicatie kan de zorg verleend worden samen met andere zzp-ers in de zorg.

ManuZorg stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg die verleend wordt. Jaarlijks worden er bijscholingen gevolgd om bekwaam te blijven in verpleegtechnische handelingen.

© Copyright - Manuzorg and powered by JB Grafische Producties